جواد محمدعلیزاده

استادیار دانشکده علوم انسانی

En

نام: جواد محمدعلیزاده
دانشکده: علوم انسانی
گروه: حقوق
مرتبه علمی: استادیار
آدرس ایمیل: j m _ a l i z a d e h 1 3 5 0 @ y a h o o . c o m
تلفن: 01152374500
آدرس: نوشهر - میدان لتینگان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر - کدپستی: 4651141433

سوابق تحصیلی

مقطع:
رشته:
نام دانشگاه:
کشور:
سال اخذ مدرک:
دکترا
فقه و حقوق
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
ایران
1391
کارشناسی ارشد
فقه و حقوق
دانشگاه تهران
ایران
1377
کارشناسی
دبیری الهیات
دانشگاه قم
ایران
1373

سوابق اجرایی 2 عنوان

عنوان
سازمان
شروع
پایان
عضو شورای فرهنگی واحد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر
آبان 1388
تاکنون
مدیر گروه آموزشی حقوق
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر
مهر 1389
اسفند 1391

تالیف و ترجمه 2 عنوان

عنوان
ناشر
سال
نوع اثر
هزار سنجش عربی
نشر اشاره
1380
تالیف
فرهنگ واژگان نهج البلاغه
تولید علم-سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
1386
تالیف

مقالات در نشریات 11 مقاله

عنوان مقاله
نام نشریه
سال انتشار
شماره جلد
شماره صفحه
تاثیر نماز در پیشگیری از انحرافات اجتماعی
همایش ملی نماز -دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه
1388
1
70
جبران خسارت حقوق معنوی کودک در پرتو قواعد فقهی - حقوقی و کنوانسیون حقوق کودک
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر
1389
1
12
خواستگاه فقهی و حقوقی الزام بر حجاب
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر
1389
1
55
بررسی الحاقیت دلایل الکترونیکی به امارات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر
1390
1
22
بازخوانی اندیشه های دفاعی امام خمینی با تاکید بر نهضت جهانی بیداری اسلامی
همایش ملی قم-دبیرخانه دائمی قطع نامه 598
1391
1
25
بررسی مسائل دادرسی غیابی در پرتو قواعد فقهی
مجله علمی پژوهشی مطالعات فقه و حقوق اسلامی
1391
30
75
اثر نماز بر سلامت و بهداشت روانی
همایش منطقه ای دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
1392
1
15
بررسی آیین استماع شهادت
مجله علمی پژوهشی مطالعات فقه و حقوق اسلامی
1392
32
105
عناصر تهدیدی و سالم سازی فرهنگ اقتصاد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر
1392
1
75
رعایت حقوق شهروندی از منظر نهج البلاغه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر
1394
1
18
مبانی مسئولیت مدنی تخریب محیط زیست با گفتمان حقوق شهروندی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر
1394
1
28